Vårrengjøring

Etter vinteren ligger det igjen strøsand langs veger og plasser, spesielt kan det ligge igjen strøsand hvor snøen har blitt brøytet opp i hauger.

Vi har ansvar for vårrengjøring langs kommunale veger og andre kommunale areal. Dette består i hovedsak i at brøytestikker blir tatt ned og veger, gangveger og plasser blir kostet. Nesset kommune leier inn disse tjenestene fra private entreprenører. 

Skader på eiendom

Det er ikke uvanlig at det oppstår skader på kommunal og privat eiendom som følge av vintervedlikeholdet.

Meld manglende vårrengjøring eller skade på privat eiendom som følge av vintervedlikehold