Gatelys

Nesset kommune har ansvar for drift og vedlikehold av 985 gatelys langs fylkesveier og kommunale veier i Nesset kommune.

Det er Nesset Kraft AS som utfører vedlikehold for Nesset kommune på de kommunale gatelysene.

Ved feil på gatelys, ta kontakt med Nesset Kraft AS på telefon 71 23 16 00.

Nesset Kraft AS sine nettsider - kontakt