Asfaltering

Nesset kommune asfalterer kommunale veger hvert år. Budsjett for asfaltering er mellom kr 1 000 000 til 3 000 000 årlig. Dette gir 1 - 3 kilometer  asfaltert veg. 

Det er politisk utvalg for Teknisk, Næring og Miljø som bestemmer hvilken veger som skal asfalteres i Nesset. I 2019 er asfaltering tatt ut av økonomiplanen, det vil ikke asfalteres kommunale veger i år.