Asfaltering

Nesset kommune asfalterer kommunale veger hvert år. Budsjett for asfaltering er mellom kr 1 000 000 til 3 000 000 årlig. Dette gir 1 - 3 kilometer  asfaltert veg. 

Det er politisk utvalg for Teknisk, Næring og Miljø som bestemmer hvilken veger som skal asfalteres i Nesset. I 2018 er det bestemt at Øvre veg i Eidsvåg skal asfalteres. Forberedende arbeid  som kantskjæring, skifte av stikkrenner og grusing skal utføres i mai/ juni, og deretter skal vegen asfalteres i august/ september.