Arbeid, graving eller arrangement på kommunal grunn

Det må søkes om å gjøre tiltak på kommunal eiendom. Det kan gjelde graving over veg, arrangement på veg eller plasser, leie av grunn, o.l.

Søk om gravetillatelse

Hva får du?

Tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.

Søk om arbeidstillatelse

Hva får du?

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

Søk om leie av kommunal grunn til rigg

Hva får du?

Tillatelse til å bruke kommunal grunn utenfor vei til oppsett av rigg.

Søk om leie av kommunal grunn til arrangement

Hva får du?

Tillatelse til å bruke kommunal grunn til arrangement (Eidsvågdagene, sirkus, ol.)

 

Slik søker du

Send beskrivelse til oss

Søknad og leie av kommunal grunn (plasser) til arrangement er i de aller fleste tilfeller kostnadsfritt.