TT-kort

Transporttjenesten er ikke en lovfestet rettighet, men et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr sine innbyggere.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten gis til mennesker som på grunn av varig forflytningshemming på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming og er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen skal være varig og må vare i minst ett år for at søker skal godkjennes. Personer med varig livslang forflytningshemming blir prioritert.  

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten er et tilbud om dør til dør-transport med drosje til personer som grunnet sin funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt. Tilbudet dekker fritidsreiser, samt nødvendige reiser i forbindelse med innkjøp og ærender og skal ikke benytte til reiser som er betalt av andre (f.eks. reiser til/fra lege betale av NAV).

Transporttjenesten er ikke ment å være en erstatning for eventuelt manglende busstilbud, lang veg til holdeplass, avsidesliggende bolig el.l.

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknader behandles etterhvert som de kommer inn.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Erklæring fra for eksempel lege, fysioterapeut eller ergoterapeut. Se eget erklæringsskjema.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Søknadsskjemaet fylles ut på papir. Du kan skrive ut søknadsskjema og erklæring (PDF, 4 MB) her eller ta kontakt med Servicekontoret i Nesset. Utfylt søknad og erklæring leveres eller sendes Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Hvem behandler søknaden

Servicekontoret i Nesset behandler søknaden. Dette i henhold til retningslinjer fra fylkeskommunen (PDF, 47 kB).

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes Nesset kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endre i vedtaket og begrunne dette. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen kan kommune hjelpe deg med dette.