Meld fra om feil og mangler 

Vi setter pris på at innbyggere melder om feil eller mangler. Det gjør at feil og mangler blir utbedret noe raskere. 

Hvorfor melde i fra?

Teknisk drift er ute på vegene og på plasser jevnt, men vi har 56 kilometer med kommunal veg i Nesset kommune, og noen ganger kan det gå litt tid mellom hver gang vi sjekker veger og kommunale plasser. Vi får mange henvendelser fra innbyggere om feil på veger, og da gjør vi noe med dette så snart vi kan. 

Stramme budsjetter gjør at større problemer tar litt tid, da det må bevilges penger til å utføre tiltak. Vi gjør imidlertid det vi kan for en midlertidig løsning, og setter i gang med papirarbeidet for å få midler til å utføre tiltakene. 

Meld feil og mangler