Søk om HC-parkering

HC-parkering er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for tilrettelagt parkering knyttet til bosted, arbeid eller annen aktivitet.

Hva får du?

Med kort for parkeringstillatelse kan du parkere på

  • parkeringsplasser reservert for forlytningshemmede
  • offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.
  • Det er samme prosedyre med søknadsskjema og legeerklæring, selv om du skal fornye kortet.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene

Du trenger legeerklæring og et passbilde på ca. 35x45 mm. 

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet fylles ut på papir. Du kan skrive ut skjemaet her (PDF, 404 kB) eller ta kontakt med Servicekontoret i Nesset. Utfylt søknad og nødvendige vedlegg leveres eller sendes Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Hvem behandler søknaden?

Molde kommune behandler søknaden på vegne av Nesset kommune. Søknaden skal likevel leveres eller sendes til Nesset kommune.Kom gjerne innom Servicekontoret i Nesset dersom du trenger hjelp til utskrift av søknadsskjema.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å skrive klagen.

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede