Vannmåler

Nesset kommune har forbruksbasert vann- og avløpforbruk. Næring er pålagt å ha installert vannmåler, mens private kan velge om de vil ha vannmåler eller om stipulert forbruk basert på størrelsen på bolig. 

Av totalt 985 abonnenter på kommunalt vann, har over 200 installert vannmåler siden forbruksbasert vanngebyr ble tilbudt i starten av 2014. 

Hvordan får jeg vannmåler?

Husholdning:

Husholdninger som ønsker å installere vannmåler bestiller og bekoster selv installering av vannmåler. Nesset kommune betaler vannmåleren. Installering av vannmåler skal utføres av autorisert rørleggerbedrift i henhold til gjeldende retningslinjer fra Nesset kommune. Det er vedlagt en oversikt over autoriserte rørleggerbedrifter i vårt nærområde.

Vannmålere samt registreringsskjema, fås ved henvendelse til Nesset kommune, Servicekontoret. Når installasjonen er utført, returneres skjemaet i utfylt og signert stand til Nesset kommune. Det er ansvarlig rørlegger som skal signere og levere skjemaet. Inntil Nesset kommune får beskjed om at vannmåler er installert, benyttes gjeldende ordning med minimumsgebyr. Avregning etter målt forbruk vil uansett først starte førstkommende halvår etter installasjon, enten fra 1. januar etter 1. juli.

Næringskunder:

Næringskunder skal ha installert vannmåler og bestiller selv installering av vannmåler. Installering av vannmåler skal utføres av autorisert rørleggerbedrift i henhold til gjeldende retningslinjer fra Nesset kommune.

Vannmålere samt registreringsskjema, fås ved henvendelse til Nesset kommune, Servicekontoret. Når installasjonen er utført, returneres skjemaet i utfylt og signert stand til Nesset kommune. Det er ansvarlig rørlegger som skal signere og levere skjemaet. Inntil Nesset kommune får beskjed om at vannmåler er installert, benyttes gjeldende ordning med minimumsgebyr.

Nesset kommune har valgt å benytte vannmålere fra Kamstrup. Disse kan fjernavleses. Abonnenter som har installert vannmåler fra før, må skifte til denne typen vannmåler.

 

Ofte stilte spørsmål om forbruksbasert vannforbruk

Hva er prisen på installasjon av vannmåler?

Det er vanskelig å si noe om hva prisen for installasjon av vannmåler vil være. Dette vil være avhengig av hvor lett tilgjengelig hovedledning inn i huset er. Er denne fritt tilgjengelig ute i dagen vil det ta kort tid. Er hovedledninger bygd inn i vegg, eller ligger vanskelig tilgjengelig vil det ta lenger tid. I alle tilfelle betaler du kun for installasjonen og ikke for vannmåleren (denne leies av kommunen).

Hvilken type / størrelse på vannmåler?

De aller fleste husstander skal ha 25 mm vannmåler som har en årlig leie på kroner 400,-. Selv om vannledning inn i huset er 32 mm plastslange, så kan du ha 25 mm vannmåler. Har du veldig stort forbruk (dvs mer enn 60 m3 i døgnet, husk da at SSB’s beregnet forbruk per år er 70 m3 per år), så bør du ha en større måler.

Jeg vil kjøpe og eie vannmåler selv, kan jeg det?

Nei, det kan du ikke som privat kunde. Hvis privatkunder skal eie vannmåler selv, kan ikke kommunen bestemme hvilken vannmåler som skal brukes. Kommunen har bestilt en vannmåler som kan leses av elektronisk ved radiosignal 3 km unna vannmåleren, noe som vil gjøre avlesning lettere for kommunen og abonnenten. Leie av vannmåler er også en del av beregnede inntekter som vi må ha for å kjøpe inn og vedlikeholde vannmålere

Næringskunder skal kjøpe/eie vannmåler selv, hvordan gjør vi dette?

Ta kontakt med Joakim Jordahl Myrset (712 31 171) og bestill vannmåler gjennom kommunen. Vi vil da bestille vannmåler til dere, og vi vil sende faktura til deres bedrift og vannmåler til Nesset kommune. Rørlegger som skal utføre installasjonen henter vannmåler på Servicekontoret når denne skal installeres. Det er viktig at vannmåler bestilling blir gjort gjennom Nesset kommune, for å få rett programmering på elektronisk avlesning av måleren.

Jeg er gårdbruker, og dermed næringskunde. Kan jeg få stipulert forbruk for bolighuset?

Ja det kan du, men da må du ha en egen vannmåler for driftsbygningen; dersom vannmåleren plasseres slik at alt forbruk på gården måles vil det bli etter målt forbruk også for bolighus. Det er med andre ord avhengig av vannmålerplassering.

Jeg er privatkunde, og har flere bygninger med hver sin vanntilkobling. Kan jeg få målt forbruk på noen bygninger og stipulert på andre?

Nei, da må du enten velge målt forbruk eller stipulert forbruk på begge bygningene. Ved målt forbruk må du enten ha en vannmålerkum eller installere flere vannmålere (en vannmåler per bygning som er påkoblet vann). Alternative løsninger for installasjon av vannmåler ved flere bygninger som er tilkoblet kommunalt vann.

Hytta mi har bare sommervann. Jeg ønsker vannmåler, men hvordan unngår jeg at den fryser i stykker?

Vannmåleren må stå frostfritt. Da må den enten så i en kum som er så dyp at telen ikke kommer ned, eller så må den stå inne i hytten og det bør være varme i hytten. Hvis du ikke vil ta kostnadene med å plassere vannmåler frostfritt, kan du jo alltids velge stipulert forbruk.

Vanngebyrene blir dyrere for min bolig/ hytte/ fritidsbolig, hvorfor?

Tidligere var årsgebyret basert kun på forbruk, hvor en enebolig «brukte» 300 m3 og en fritidsbolig «brukte» 150 m3. Med det nye forbruksbaserte vann og avløpsgebyret vil avgiften bestå av en fast del og en forbruksdel, dette gjelder både ved stipulert forbruk etter bruksareal og ved bruk av vannmåler. Ettersom flere nå vil betale for faktisk forbrukt vann, er det ventet at avgiften vil stige noe for de fleste; for eksempel er det flere bedrifter og gårdsbruk i Nesset med store areal, som har betalt store summer i vannavgift, men som ikke har stort vannforbruk. De vil nå betale betydelig mindre. De inntektene som Nesset kommune ikke får lenger fra disse bedriftene, må fordeles på alle abonnenter. Nesset kommune har ikke lov å tjene penger på vann og avløp, men inntektene skal dekke utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer.