Vann- og avløpsgebyrer

I Nesset kommune er det forbruksbasert vann og avløpsgebyr for alle som har kommunal vannforsyning og/eller alle som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Priser for kommunalt vann og avløp er oppgitt i Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing (PDF, 263 kB)

.