Tilknytning til vann og avløp

I Nesset kommune er det forbruksbasert vann og avløpsgebyr for alle som har kommunal vannforsyning og/eller alle som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Priser for tilknytning til kommunalt vann og avløp er beskrevet i Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing.

Vi gjør oppmerksom på at tilknytningsgebyret må betales før du får koblet til vannet.