Drikkevannskvalitet

Nesset kommune har 6 kommunale vannverk. Disse er Eidsvåg, Talset, Meisal, Eresfjord, Eikesdal og Sæter – Finnset.

Koking av vann

Du får en SMS eller talemelding hvis vannkvaliteten av en eller annen grunn er så dårlig at vannet må kokes. Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? 

Ved små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Meld gjerne fra til oss om du har klager på drikkevannskvaliteten, lavt trykk eller andre problemer med vann eller avløp.

 Mattilsynet fører tilsyn med de kommunale vannverkene i Nesset kommune.

Vannverk Antall husholdninger/ personer Årlig produksjon
Eidsvåg vannverk 745/ 1500 305 000 m3
Eresfjord vannverk 108/ 270 110 000 m3
Eikesdal vannverk 15/25 7500 m3
Meisal vannverk 19/ 50  6200 m3
Talset vannverk 20/ 60 4500 m3


Kommunen plikter å levere vann etter krav som er stilt i drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. 

Kommunen varsler abonnentene om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Informasjon om slike varsel blir også lagt ut på våre hjemmesider. Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Hvis nødssituasjoner gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen.

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. Kommunalt vann leveres gjennom det kommunale ledningsnettet, og forutsetter tilknytning til dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplan, ved søknad om byggetillatelse, eller ved egen søknad å knytte seg til kommunalt vann. Kommunens forpliktelser er begrenset til hovedvannforsyningssystemet, for eksempel ledningsnett og installasjoner, som kommunen selv har ansvar for. Forbrukeren har ansvar for eget ledningsnett frem til kommunens ledningsnett.

Varsle oss om feil på drikkevann