Slamtømming

Nesset kommune er medlem av Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) og de sørger for at slamtømming blir utført. Miljøservice as (Norva24.no), utfører slamtømming i RIR-kommunene på oppdrag fra RIR.

Tømming av septiktank

Septiktanker tømmes normalt hvert 2. år, mens septiktanker tilknyttet fritidsboliger tømmes hvert 4. år.

Når blir tanken tømt?

Lurer du på når septiktanken din sist ble tømt, eller når tanken skal tømmes neste gang? Har du gårds- og bruksnummer til eiendommen, kan du enkelt finne ut dette ved å gå til Norva24.no.

Ekstratømming

Har du behov for ekstratømming? Kontakt oss, og vi bestiller ekstratømming for deg. Dersom det er behov for ekstratømming utenom Servicekontorets åpningstider, kan Miljøservice kontaktes direkte. Informasjon om Miljøservice sin vaktordning, finnes i lenken.