Slamtømming

Nesset kommune er medlem av Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) og de sørger for at slamtømming blir utført. Miljøservice as (Norva24.no), utfører slamtømming i RIR-kommunene på oppdrag fra RIR.

Tømming av septiktank

Septiktanker tømmes normalt hvert 2. år, mens septiktanker tilknyttet fritidsboliger tømmes hvert 4. år.

Når blir tanken tømt?

Lurer du på når septiktanken din sist ble tømt, eller når tanken skal tømmes neste gang? Har du gårds- og bruksnummer til eiendommen, kan du enkelt finne ut dette ved å gå til Norva24.no.

Ekstratømming

Dersom du har behov for ekstratømming kan Norva24 kontaktes direkte;
Norva24 avd. Stryn: 57 87 46 66.
Norva24 avd. Sløvåg: 57 78 11 70.
Ytterligere informasjon om tjenesten finnes ved å følge linken til Norva24 ovenfor.

For ekstra slamtømming vil det bli fakturert ekstra i henhold til kommunens gebyrregulativ. (PDF, 263 kB)