Arbeid på kommunal veg

Vann og avløpsledninger blir ofte lagt i veg. Vedlikehold av ledning gjør ofte at veger blir stengt i kortere eller lengre perioder. Vi gjør det vi kan for at trafikken skal gå som normalt, men jobben må gjøres og da kan veger blir stengt. 

I 2018 er det planlagt prosjekter som vil berøre trafikken på kommunale veger

Utvidelse av vannledning på gamle Meisalvegen

Det skal legges 800 meter ny vannledning i vegbanen, og vegen vil bli stengt i en periode på 2 - 3 måneder mellom 07:30 og 15:00. Vi vil prøve å holde vegen åpen når det ikke blir utført arbeid, men det må påregnes at vegen er helt stengt i flere døgn. Det er likevel tilgang for private på Nesset siden og Sunndal siden, så det vil stort sett være en til to husstander som blir berørt i perioder. Vi vil melde i fra til hver enkelt husstand som vil bli berørt, slik at de kan parkere bilene slik at de får kjørt til jobb og skole. 

Utskiftning av asbestledning på Øvre veg

Det skal skiftes ut 800 meter med eternittledning på øvre veg. Vegen vil bli stengt i en periode på 1 - 2 måneder mellom 07:30 og 15:00. Vi vil prøve å holde vegen åpen når det ikke blir utført arbeid, men det må påregnes at vegen er helt stengt i flere døgn. Det er likevel tilgang for private fra hver side av gjennomfartsvegen (Toven og Klokset). Rørledningen som skal skiftes går i et område hvor det er få private som blir berørt. Vi vil melde til hver enkelt husstand som vil bli berørt, slik at de kan parkere bilene slik at de får kjørt til jobb og skole. 

Vannbrudd og kritiske feil

Når det skjer vannbrudd er det kritisk. Da tappes bassenget og vi står i fare for å miste vannforsyning til mange innbyggere. Det går også utover brannberedskapen; skal en brann slukkes må en ha tilgang til vann. Da graver vi over veger og på private eiendommer uten å spørre først, og noen ganger rekker vi ikke å melde i fra til innbyggere om hva som har skjedd. Men da arbeider for at dere skal ha tilgang til vann og at brannberedskapen skal ivaretas.