PPT

Hva er PPT?

PPT skal gi råd til elever, foreldre, skoler og barnehager om opplæring, oppdragelse og om ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæringen og utviklingen for den enkelte. PPT har et spesielt ansvar for å gi sakkyndige råd om de elevene som har behov for spesialundervisning.

PPTs viktigste oppgave er å finne fram til hvordan en best kan forbedre barnets situasjon, opplæringsvilkår og/eller gi positiv støtte til barnets utvikling. Foreldre kan ofte selv løse barnet sine vansker ved hjelp av råd og veiledning.

PPT arbeider sammen med skolene for at hver elev skal få en opplæring som er tilpasset elevens evner og forutsetninger.
I tillegg er arbeid mot mobbing en viktig oppgave for tjenesten:
Den skal gi sakkyndige råd når det gjelder brudd på den delen av elevenes arbeidsmiljølov (kapittel 9a i opplæringsloven) som omhandler elever som blir mobbet, utsatt for vold og rasisme, eller som blir plaget på annen måte.

Hvordan kontakte PPT?

• Tjenesten er gratis
• Vanligvis tar man kontakt med PPT gjennom skolen eller barnehagen  
  Dette skjer ved at man avtaler med en lærer om å få sin sak henvist til  PPT
• Det er også mulig å ta kontakt direkte, for eksempel ved å ta en telefon og avtale en samtale
• Både foreldre og elever kan ta en slik kontakt hvis de føler behov for det

Hovedkontoret ligger på Sunndalsøra, tlf.: 909 55 788, fax  71 68 97 01
adr.; Pb. 120, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse; Sunndalsvegen 14, 6600 Sunndalsøra

Kontorets e-post adr.: ppt@sunndal.kommune.no    

Kontorets hjemmeside: http://www.pptstn.no/

Taushetsplikt

Alle opplysninger som PPT har om de elevene tjenesten har kontakt med, er underlagt taushetsplikt. For eksempel kan skolen ikke forlange å få se disse opplysningene uten at eleven selv – eller elevens foresatte – gir tillatelse.

Ansatte ved PPT for Sunndal, Nesset og Tingvoll
Ansatte ved PPT for Sunndal, Nesset og Tingvoll
Navn Stilling Epost
Trond Hansen Riise Kontorleder/PP-rådgiver trond.hansen.riise@sunndal.kommune.no
Ruth Riise Spesialpedagog ruth.riise@sunndal.kommune.no
Iren Hammerbekk Ped. psyk rådgiver iren.hammerbekk@sunndal.kommune.no
Jorunn Walsø Aalmo Ped. psyk rådgiver jorunn.walso.aalmo@sunndal.kommune.no
Jeanette Wilhelmsen Barnevernspedagog jeanette.wilhelmsen@sunndal.kommune.no
Magnhild Erstad Ped.psyk. rådgiver magnhild.erstad@sunndal.kommune.no
Liv Resell Sekretær liv.resell@sunndal.kommune.no