Innskriving og skolestart

Foresatte til kommende års 1. klasse blir invitert til skolen for å få informasjon om skolestarten i løpet av det siste halvåret før skolestart. Tidspunkt for skolestart annonseres på den kommunale heimesida.

Hvordan får du informasjon om oppstart i første klasse?

  • Dere som foreldre må være registrert i folkeregisteret med bostedadresse i Nesset kommune.
  • Dere som er foreldre får en skriftlig invitasjon til informasjonsmøte på den skolen i den skolekretsen barnet deres tilhører.
  • Skolene sender ut invitasjon til alle foreldre før påske. 

 

Når starter skolen?

  • Første skoledag høst 2019 er mandag 19. august. Se skoleruta.
  • På Eidsvåg barne- og ungdomsskole starter første klasse klokka 09.00. Alle andre klassetrinn starter kl. 0830.
  • På Eresfjord barne- og ungdomsskule og ved Vistdal skole starter alle klassetrinn  klokka 09.00.