Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, barnetrinnet - Klikk for stort bildeEidsvåg barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet - Klikk for stort bilde

1. - 10. klasse, fulldelt
Elevtall: 237
Opplæringsmål: bokmål
Rektor: Monica K. Hånes

Eidsvåg barne- og ungdomsskole ligger midt i Eidsvåg sentrum og består av to bygg.

Barneskolen har 143 elever i 1 .- 6. klasse. Ungdomsskolen har 94 elever i 7. - 10. klasse.

På barneskolen er det også SFO-tilbud.

Både barneskolen og ungdomsskolen har nyrenoverte bygg, er godt utstyrt og har god lærer- og assistentdekning. Skolen ledes av rektor sammen med to undervisningsinspektører.

Skolen arbeider for å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Målsettingen for skolen er at elevene skal ha det trygt og godt. Får vi til det, kommer også de gode faglige resultatene.

Trivsel skaper læring og læring gir trivsel!

Vennskapsuke ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Arbeid med skolemiljøet

Kontaktinformasjon

Monica Kalseth Hånes
rektor
E-post
Telefon 71 23 12 81
Mobil 959 26 091