Skoler i Nesset

Finn skolen du tilhører

DSC_0003

1.-10.-klasse, fulldelt
Elevtall: 235
Opplæringsmål: Bokmål
Rektor: Monica K. Hånes

 

Eresfjord barne- og ungdomsskule

1.-10. klasse, fådelt
Elevtal: 37 elevar
Opplæringsmål: Nynorsk
Rektor: Hilde Toven
 

Vistdal skole i mai

1-7. klasse, fådelt
Elevtal: 17
Opplæringsmål: Nynorsk
Rektor: Hilde Toven