Skoler i Nesset

Finn skolen du tilhører

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-2018 (PDF, 2 MB)

1.-10.-klasse, fulldelt
Elevtall: 235
Opplæringsmål: Bokmål
Rektor: Monica K. Hånes

 

1.-10. klasse, fådelt
Elevtal: 37 elevar
Opplæringsmål: Nynorsk
Rektor: Hilde Toven
 

1-7. klasse, fådelt
Elevtal: 17
Opplæringsmål: Nynorsk
Rektor: Hilde Toven