Skoler i Nesset

Finn skolen du tilhører

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, barnetrinnet

1. - 10. klasse, fulldelt
Elevtall: 237
Opplæringsmål: bokmål
Rektor: Monica K. Hånes

1. - 10. klasse, fådelt
Elevtal: 37 elevar
Opplæringsmål: nynorsk
Rektor: Hilde Toven
 

1. - 7.  klasse, fådelt
Elevtal: 17
Opplæringsmål: nynorsk
Rektor: Hilde Toven