Søknad om skolebytte

Du kan sende søknad til kommunen om å bytte skole.

Nesset  kommune har en restriktiv holdning til skolebytte både internt i kommunen og til annen kommune. Det skal være særlige medisinske eller psykososiale forhold som ligger til grunn. I behandling av søknad kan kommunen innhente sakkyndig vurdering fra PPT.