Søk om plass på SFO

For å få plass i SFO må alle søke hvert år.  Hovedpåmeldingen skjer innen 1. april, og den skal sendes elektronisk.  Her kan du søke om plass på SFO

Suppleringsopptak skjer gjennom hele året så sant det er plass. Om det i løpet av året ønskes endringer i oppholdstiden må dette skje skriftlig med en måneds varsel, gjeldende fra den første hver måned.  Her kan du melde om endret oppholdstid

Foresatte med barn i SFO må gjøre seg kjent med vedtektene som gjelder.

Her kan du lese vedtektene som gjelder for SFO (PDF, 297 kB)