Pris og betaling for sfo

Satser for skolefritidsordninga

Satser for Skolefritidsordninga
Månedsbetaling 1 barn Søskenmoderasjon 20%
Hel plass kr. 1.900,- (kr. 1.520,-)
Halv plass/brukertilpassa kr. 1.300,- (kr. 1040,-)
Hel plass kost kr. 120,-
Halv plass kost kr 65,-

Satser for kjøp av enkeltdager/timer

Satser for kjøp av enkeltdager/timer
Uke/Dag/Time 1 barn Søskenmoderasjon 20%
Tilfeldige ekstratimer (pr.time) kr. 48,- kr. 38,-