Åpningstid og kontaktinformasjon

SFO ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole er åpen 5 dager i uken. Det blir gitt tilbud før skoletid fra kl 06.45 - 08.15, og etter ordinær skoletid fram til kl 16.00. Ved Eresfjord barne- og ungdomsskule er det tilbud etter ordinær skoletid, fram til kl 16.00.

I tillegg  er det mulighet for å benytte SFO i skolens ferier. Det vil si: høstferie, dagene før jul t.o.m. 23. des., vinterferie, 3 dager i påskeuka og i sommerferien unntatt 3 uker i juli og uka før skolestart. Tilbudet i feriene blir gitt ved SFO i Eidsvåg, også for elever ved Eresfjord barne- og ungdomsskule.

 

SFO - leder ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole: May Tove Bye Aarstad may.tove.bye@nesset.kommune.no

Tlf.: 71 23 12 78 / 951 81 682           

Tlf SFO: 952 38 935

SFO-leder ved Eresfjord barne og ungdomsskule: Kirsti Evensen  kirsti.meisingset.evensen.@nesset.kommune.no

Tlf 71 23 15 22