Leirskole

I Nesset kommune får alle elever et opphold på leirskole i løpet av barneskolen. I dag er det Bjørnsund Leirskole i Fræna som brukes.

Elevene reiser til leirskolen mandag morgen og kommer hjem fredag. I løpet av noen hektiske dager får elevene undervisning og opplevelser i et gammelt kystsamfunn. Dagene dreier seg naturlig nok mye om kystkulturen med fisking, båter, historie og hvordan det var å lev og bo der ute.

Bjørnsund Leirskole er en bemannet leirskole, dvs. at skolen tar seg av all undervisning og organiserte aktiviteter på dagtid. På fritida er det våre egne lærere og assistenter som har ansvaret.

Leirskolen er gratis for elevene. Eidsvåg barne- og ungdomsskole gjennomfører leirskole for 7.trinn om høsten, vanligvis i september. Indre Nesset barne- og ungdomsskole er på leirskole 3.hvert år om våren, vanligvis i april/mai for 5.-7.trinn.

Ta kontakt med skolen for flere detaljer om leirskolen.