Tilstandsrapport for grunnskolen

Skolene i Nesset samarbeider kontinuerlig for å gi elevene et godt og trygt skolemiljø som gir gode vilkår for læring og utvikling.

Viktige felles utviklingsområder er og har vært læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter.

Hver høst utarbeides en tilstandsrapport som forteller noe om kvaliteten i Nessetskolen:

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset - skoleåret 2017/18 (PDF, 2 MB)