Arbeid med skolemiljøet

Klikk for stort bildeBlimE-dansen 2018 ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Nesset kommune.

Eidsvåg barne- og ungdomsskole har gått fra en "mobbeskole" til å bli beskrevet som "en skole som får det til"! Det har vært jobba systematisk og over lengre tid for å komme dit vi er i dag.

En må helt tilbake til skoleåret 2006/2007: Vi hadde dårlige resultat på nasjonale prøver, elevundersøkelsen var ikke bra, det var atferdsproblemer og negative gjengdannelser, det var avis- og NRK- oppslag. Det var krise! Vi søkte hjelp hos PPT på systemretta
arbeid og Læringsmiljøsenteret kom inn og hjalp oss. Det ble et samarbeid mellom PPT, skoleeier og skolen for å rette på skolemiljøet. Skoleeier, rådmann og politikere stilte krav til at resultatene måtte snu, samtidig som de var støttende i arbeidet vi på skolen måtte gjøre. I samarbeid med PPT og Læringsmiljøsenteret har vi utviklet en felles håndbok i klasseledelse som alle lærere på vår skole skal jobbe etter. God og tydelig klasseledelse er vesentlig for elevens læringsmiljø. Normer og regler likedan, at det er felles og at de blir håndhevet likt av alle voksne på skolen. Det er en målsetning at voksne på skolen fremstår som autoritative voksne.

Hvordan er skolen vår i 2019 etter mer enn 10 års systematisk arbeid med elevens læringsmiljø, samt arbeid med å heve elevenes faglige læringsutbytte? Vi har høy kvalitet og har gode resultat over tid. Læringsmiljøet er godt (vi skårer høyt på Elevundersøkelsen) og elevene sier de har det trygt og godt. Til tross for det jobbes det daglig med fokus på å bedre læringsmiljøet, da vi vet at det kan forekomme mobbing på skolen vår. Nasjonale prøver og karakterer viser at vi har et godt faglig nivå. Vi har et lavt nivå på spesialundervisning. Elevene våre har høy gjennomføringsgrad i videregående opplæring. Vi er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid.

Vi arbeider etter skolen sin visjon: TRIVSEL SKAPER LÆRING OG LÆRING GIR TRIVSEL. Trives elevene så lærer de! Når elevene lærer, trives de! Dette gjelder også oss voksne på skolen. Et godt arbeidsmiljø blant de voksne er en forutsetning for god
trivsel for elevene.