Kulturskole

I kulturskolen kan elevene få undervisning i estetiske fag som musikk, visuell kunst og dans. Tilbudet er mest beregnet på barn og unge i skolealder, men noen tilbud er også for småbarn og for voksne. 

For elever i Nesset kommune vil samarbeidet Gjemnes og Nesset kulturskole fortsette som før ut året 2019. Samarbeidet vil også forsette inn i nye Molde kommune fra 1. januar 2020 når Molde kulturskole blir vår nye kulturskole. Gjemnes kommune vi også bli med i det nye kulturskolesamarbeidet så dette medfører at kulturskolen blir organisert stort sett som før framover.

Mer om tilbudet 

For å finne ut mer om tilbudet, de ulike fag, aldersgrenser og så videre, må du se på hjemmesiden til Gjemnes og Nesset kulturskole. 

Du finner lenke til kulturskolen her: Lenke til Gjemnes og Nesset kulturskole.

Søknadsfrist

Søknadfristen for kommende skoleår er 15. april.

Det er kun elektronisk søknadskjema som skal benyttes. 

Søknadsskjema til Gjemnes og Nesset kulturskole.

Hvor er det?

I Nesset foregår undervisninga hovedsak i grunnskolens lokaler. Et viktig prinsipp er at vi skal møte elevene der de bor og går på skole. Kulturskolen har undervisning i flere bygder når det er grunnlag for grupper. Vi oppfordrer derfor til at foreldre, skole og elever diskuterer dette sammen og finner muligheter for å få til best mulige løsninger og minst mulig transport.

Hva koster det?

  • Kulturskole kr. 1550,- pr. semester. (3100,-/år)
  • Materiell billedkunst: kr 350 pr. semester. (700,-/år)
  • Korpsaspiranter kr. 1100,- pr semester. (kr. 2200,-)
  • Søskenmoderasjon: 30 % for elev nr. 2,50 % for øvrige.
  • Det blir ikke gitt moderasjon for rabatterte tilbud.

Lenke til prisliste: Prisliste (PDF, 52 kB)