Ferie og fridager i skolen

Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie.

 

Skolerute for Nesset kommune 2019/20
Skolerute for Nesset kommune 2019/20
Måned Beskrivelse Antall skoledager
August Første skoledag: mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 7. - fredag 11. okt. 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. des. 15
Januar Første skoledag: mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 17. - fredag 21. feb. 15
Mars 22
April Påskeferie: mandag 6. apr. - mandag 13. apr. 16
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14

 

Skolerute for Nesset kommune 2020/21
Skolerute for Nesset kommune 2020/21
Måned Beskrivelse Antall skoledager
August Første skoledag: mandag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie : uke 41, mandag 5. - fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag: mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 22. - fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: mandag 29. mars – mandag 5. april 20
April 19
Mai Elevfri dag : Fredag 14. mai 17
Juni Siste skoledag : fredag 18. juni 14
Sum 190

 

Søk om permisjon fra skolen