Ferie og fridager i skolen

Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta barna fri fra skoledager. 

Søk om permisjon fra undervisning

Skolerute for Nesset kommune 2018/19
Skolerute for Nesset kommune 2018/19
2018/19 Beskrivelse Antall skoledager
August Første skoledag: mandag 20.august 10
September 20
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 8. -fredag 12.okt. 18
November 22
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20.des. 14
Januar Første skoledag: torsdag 3.januar 21
Februar Vinterferie: uke 9, mandag 25.-fredag 1.mars 16
Mars 20
April Påskeferie: mandag 15.apr. - mandag 22.apr. 16
Mai Elevfri dag: fredag 31.mai 19
Juni Siste skoledag: fredag 21.juni 14
Skolerute for Nesset kommune 2019/20
Skolerute for Nesset kommune 2019/20
2019/20 Beskrivelse Antall skoledager
August Første skoledag: mandag 19.august 10
September 21
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 7. -fredag 11.okt. 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20.des. 15
Januar Første skoledag: mandag 6.januar 20
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 17.-fredag 21.feb. 15
Mars 22
April Påskeferie: mandag 6.apr. - mandag 13.apr. 16
Mai Elevfri dag: fredag 22.mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19.juni 14

 

Skolerute for Nesset kommune 2020/21
2020/21 Beskrivelse Antall skoledager
August Første skoledag: mandag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie : uke 41, mandag 5. - fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag: mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 22. - fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: mandag 29. mars – mandag 5. april 20
April 19
Mai Elevfri dag : Fredag 14. mai 17
Juni Siste skoledag : fredag 18. juni 14
Sum 190

Skoleruta i PDF-format