Regler for orden og oppførsel

Her finner du informasjon om orden og oppførsel i grunnskolen.

 

Hva står det i Opplæringslova om orden og oppførsel?

§ 9 A-10.Ordensreglement

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole.

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast. Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. 

Her er forskrift for orden og oppførsel som er vedtatt av Nesset kommunestyre.  (PDF, 81 kB)

Hva er ordensreglene på din skole?

I tillegg til et felles ordensreglement har den enkelte skole utarbeidet sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet har tatt utgangspunkt i lokale forhold og bidrar til å sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø, jf. bestemmelser i Opplæringslovas § 9A.

 

Her er reglene for orden og oppførsel for skolene i Nesset:

Indre Nesset barne- og ungdomsskule sitt ordensreglement

Ordensreglar for Indre Nesset barne- og ungdomsskule (PDF, 127 kB)

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole sitt ordensreglement.