Mobbing i skolen


Klikk for stort bilde

 

Informasjon om hva du kan gjøre for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Hva har elevene rett på?

Elever har rett til et godt psykososialt læringsmiljø. 

Det er Kap. 9a i Opplæringslova som regulerer elevens rettigheter og skolens plikter.

Hvis noen i personalet på skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt skal dette straks undersøkes og varsles rektor. Hvis det er mulig skal det gripes inn med en gang.

Hva er skolen pliktig til å gjøre?

Når foreldre eller eleven henvender seg til skolen om at læringsmiljøet til eleven ikke er godt nok skal skolen undersøke saken og sette inn egna tiltak. Det skal lages en skriftlig plan når tiltak skal settes inn.

Skolen skal også arbeide aktivt og systematisk for å skape et godt læringsmiljø.

Øverst på denne siden finnes linken til "Nullmobbing.no". Her finnes også mye informasjon om hva den enkelte kan gjøre når mobbing oppdages.