Prøver og kartlegginger

Her finner du obligatoriske prøver og kartlegging som gjennomføres i grunnskolen i Nesset.

 

Oversikt over kartleggingsprøver gjennom skoleåret.

 

August

 

 

 

 

September

 • Alle teller 1.klasse.
 • Lesesenterets bokstavprøve 1.og 2.klasse
 • Nasjonale prøver:
 • Lesing 5., 8., 9.kl
 • Engelsk 5. og 8. kl

 

 

Oktober

 • Nasjonale prøver:
 •  Regning 5., 8. og 9.kl

 

 

November

           

 

Desember

 

 

Januar

 • Carlsten-prøver 3.-10 kl

 

 

Februar

 • Bokstavprøve 1. klasse (innen uke 5)

 

 

Mars

 

 

April

Mai

 • Udir:
 • Lesing 1., 2. og 3.kl.
 • Regning 2.kl
 • Tallforståelse og regneferdighet 2.kl

 

 • Ordkjedetesten 4.-9. kl (mai)

 

 • M-prøver 3.-9.kl (mai)

 

 

Juni

 • Gjennomgang av TRAS