Elevvurdering

Elevvurdering er den informasjonen som gis til eleven, foreldrene og lærerne om elevens kompetanse.

I Nesset kommune får elevene skriftlig vurdering en gang i halvåret (underveisvurdering).

Etter avsluttet 10-årige grunnskole får elevene sluttvurdering i form av eksamen og standpunktvurdering. 

 

Hva er elevvurdering?

 

Elevvurderingen har to formål:

  • Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).
  • Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen. 

 

Hvor finner jeg elevvurderingen?

Halvårsvurdering publiseres nå på Visma Flyt Skole ca. en uke før utviklingssamtaler.

Foreldreinnlogging til Visma Flyt Skole.

Bruk ID-porten ved innlogging. Ta kontakt med skolen for eventuelt mer informasjon