Klage på eksamenskarakter

Hvordan klager du på eksamenskarakterer?

 

Hva er fristen for å klage?

 • Du må klage innen 10 dager etter at du har fått karakteren.

 

Hvem kan klage?

 • Elever
 • Foresatte til umyndige elever
 • Er klager under 15 år, må foreldre/foresatte samtykke skriftlig.

 

Hva skjer når du klager?

 

Skriftlig eksamen

 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får den karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemnda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen, setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si på resultatet.
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller til foreldrene dine.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren.

Slik klager du

 • Snakk med en faglærer før du klager.
 • Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.
 • Klagen må undertegnes.
 • Klagen skal sendes til skolen.
 • Du trenger ikke å begrunne klagen.