Tilskudd til boligbygging

Hva får du?

Du kan få tilskudd fra kommunen på kr 20 000 for bygging av bolig.

Krav til søker

Du må være privat husbygger og bygge bolig utenom kommunalt boligfelt. Du bygger bolig for selv å bo i den. Det gis ikke tilskudd til utleievirksomhet eller til restaurering og tilbygg på eksisterende bolig.

Søknadsfrist


Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.

Slik søker du


Det er ikke et eget søknadsskjema for dette, men skriv til oss og oppgi gårds- og bruksnummer eller offisielt tildelt adresse til der du bygger. Husk også å oppgi kontornr. tilskuddet skal utbetales til.

Du trenger disse vedleggene


Dokumentasjon fra byggherre at grunnmuren er ferdigstilt.

Send inn søknaden


e-post: postmottak@nesset.kommune.no eller til
adresse: Nesset kommune, Kommunehuset, 6460 Eidsvåg.

Hva skjer videre?


Du får et skriftlig vedtak innen en måned. Blir søknaden din innvilget, blir tilskuddet utbetalt rett etterpå.

Klage


Får du ikke tilskudd, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til servicekontoret du fikk svar fra. Vi kan hjelpe deg med å klage.