Må du søke?

Du må undersøke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen du har byggeplaner på. Ta gjerne kontakt med kommunen så hjelper vi deg med dette.

Det kommer også an på hva du skal bygge, rive eller endre. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) sitt informasjonsskriv om de vanligste byggearbeidene viser hva slags søknad som må sendes inn eller om tiltaket er unntatt fra søknadsplikt.