Behandlingstid for byggesak

Behandlingsfristen for byggesaker er som hovedregel 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling:

Tidsfrister byggesak
Type søknad Tidsfrist for behandling
Forhåndskonferanser 2 uker
Igangsettingstillatelser 3 uker
Midlertidig brukstillatelser 3 uker
Ferdigattester 3 uker
Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttale eller samtykke fra en annen myndighet 3 uker
Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan 12 uker

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.