Kommuneplan

Kommuneplan nesset - Klikk for stort bildeNesset kommunestyre har i møte 29.03.2012, sak 030/12 vedtatt ny kommuneplan for Nesset. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og den legger føringer for arealbruken i inneværende kommunestyreperiode.

Uavklarte forhold

Det har vært en lang planprosess før ny kommuneplan ble vedtatt. Det er ennå fire uavklarte forhold omkring arealbruk i arealdelen som må avgjøres av Miljødepartementet. Det er arealbruk knyttet til;
 
  • sykkelveitrase fra Torbuhalsen langs Aursjøen til Dalsida i Lesja kommune
  • Eikesdal alpinanlegg
  • boligbygging ved Eidsvågleira, Langset, Eidsvåg.
  • oppdrettsanlegg i Fredsvika, sjøareal mot Sunndal kommune

Stort engasjement

Forrige kommuneplan for Nesset ble godkjent i 1991. Arbeid med ny kommuneplan for Nesset ble startet i 2008. I prosessen frem mot den endelige kommuneplanen har det vært stor fokus på å skape engasjement til planarbeidet. Det har vært mange innspill. Ikke alle forslagene er kommet med i planen. Dette kan skyldes forhold som at tiltaket vil kunne være umulig å gjennomføre som en følge av lover, forskrifter og andre sentrale føringer.
 

Planstrategi skal vedtas

I løpet av høsten 2012 skal Nesset kommune vedta egen planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Planstrategien vil legge føringer av hvilke nye reguleringsplaner som skal utarbeides i regi av Nesset kommune de neste 4 årene. I tillegg kommer mulighet for å fremme private reguleringsplanforslag for enkelte områder.
 

Revidering i 2015

Selv om kommuneplanen har en tidshorisont frem til 2020, skal den revideres i løpet av 2015. Da skal kommuestyret på nytt ta stilling til om det er arealbruk som bør endres eller det er behov for å legge forholdene bedre til rette for enkelte interesser.

 

 

Fullstendig kart og bygdevise kart tilhørende "Kommuneplan for Nesset 2012 - 2020
Klikk på lenkene for å se kart
Kommuneplankart - hele Nesset kommune, sør (.PDF, 3 MB)
Kommuneplankart - hele Nesset kommune, nord (.PDF, 3 MB)
Tegnforklaring til kart (.PDF, 57 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Ranvik (.PDF, 929 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Gussiås (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Tjelle (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Rød (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Klokset, Eidsvåg (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Stubø, Eidsvåg (.PDF, 757 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Toven (.PDF, 806 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Eidsøra (.PDF, 997 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Raudsand (.PDF, 802 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Bergmesteren, Raudsand (.PDF, 926 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Hyttefelt - Rød, Eidsvåg, Raudsand (.PDF, 4 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Meisalstranda (.PDF, 971 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Fressvika (.PDF, 297 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Meisalfjellet (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Prestneset, Eidsvåg (.PDF, 443 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Inn-Bugge (.PDF, 809 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Ut-Bugge (.PDF, 433 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Nauste, Eresfjord (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Vistdalsheia (.PDF, 909 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Hånde Øverås (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Ytre Eikesdal (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Sæter, Eikesdal (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utnitt Finset, Eikesdal (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Aursjøen (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Vistdal øvre (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Vistdal midtre (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Vistdal ytre (.PDF, 2 MB)
Kommuneplankart - Utsnitt Gauprøra (.PDF, 203 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Sandnes (.PDF, 898 kB)
Kommuneplankart - Utsnitt Skorgestranda (.PDF, 837 kB)