Kjøpe boligtomt

Nesset kommune har noen få byggeklare boligtomter sentralt i kommunen og ute i bygdene. 


Retningslinjer for kjøp

I tillegg til de kommunale tomtene er det gjennom kommuneplanens arealdel avsatt 32 områder til boligbygging og spredt boligbygging.

Eidsvåg
4 ledige
700 - 1 000 kvm
kr 86-104 000

Eidsøra
1 ledig
1 250 kvm
kr 124 000

Raudsand
4 ledige
700 - 1 100 kvm
kr 90 -113 000

Eresfjord
2 ledige
900 - 1 100 kvm
kr. 70-77 000 + festeavgift

Areal til boligformål
Områder til spredt boligbygging
Private boligfelt
Kart over områdene