Vil dere gifte dere borgerlig i Nesset?

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.
I Nesset kan vielsen foregå på kommunehuset, utendørs eller i annet lokale.

Før vielsen

  1. Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til folkeregisterert ved ditt lokale skattekontor.
  2. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
  3. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.
  4. Original attest må leveres eller sendes til Nesset kommune senest 14 dager før vielsen. Vår adresse er: Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.
     

Tid og sted

Vi kan foreta vielse på kommunehuset eller om ønskelig i andre lokaler eller utendørs. Selve sermonien tar rundt 15 minutter. 
 

Gjøre avtale om vielse

Avtale om vielse må gjøres i god tid. Ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 23 11 00 eller send oss en e-post: postmottak@nesset.kommune.no med dine ønsker, så tar vi kontakt.
 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og eventuelle gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielse. Brudeparet må vise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år.

Hvis en av dere er fremmedspråklige, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Selve vielsen tar omtrent 15 minutter. Hvis vielsen foregår på kommunehuset (formannskapets møterom eller kommunestyresalen) vil vi sørge for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

Etter vielsen sender Nesset kommune prøvingsattesten til Skatteetaten som vil skrive ut vigselsattest og sende den til dere i posten.
 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for brudefolk som er tilhørende i Nesset og benytter seg av tilbudt lokale. For vigsler i andre lokaler og steder i kommunen vil det kunne påregnes betaling for merkostnader, eks. utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale.
 

Vigslere

  • Ordfører Rolf Jonas Hurlen
  • Varaordfører Edmund Morewood