Fritidsfiske

Kommunen er en del av den offentlige fiskeforvaltningen. Kommunen kan bidra med råd og rettledning til organisasjoner og privatpersoner i saker som gjelder fiskeforvaltning.

Oppgavene til fiskeforvaltningen og regler for laks- og innlandsfiske fremgår i Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Kommunen skal ivareta levevilkår og allmennhetens fiskeinteresse i kommunalplanlegging.

Nesset har varierte fiskemuligheter fra laksefiske i elver til ørretfiske i vatn på høgfjellet. Det er tre lakseførende vassdrag som det selges fiskekort for:
- Visa
- Eira - Aura vassdraget
- Osvatnet - Storelva, Gussiåsen

Kjøp fiskekort i Nesset

Fiskekort fås kjøpt på nettstedet inatur.no. 

Fagråd lakseførende vassdrag

Fagråd for lakseførende vassdrag et er samarbeidsorgan mellom rettighetshaverne i lakseførende vassdrag og kommunal fiskeforvaltning. Fagrådet har møte to ganger i året og drøfter ulike utfordringer knyttet til forvaltning av lakseelvene.