Bålbrenning på tur

Mange bruker å tenne bål når de er på tur. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men husk å alltid slokk bålet før du forlater stedet og forsetter turen videre. 

Vis hensyn

Det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. Bruk tørre kvister, døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Mer informasjon om hvordan du sender inn melding om bruk av ild utendørs.

 

Du kan lese mer om bålbrenning på tur på nettsidene til Miljødirektoratet