Bålbrenning på tur

Mange bruker å tenne bål når de er på tur. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men husk å alltid slokk bålet før du forlater stedet og forsetter turen videre. 

Vis hensyn

Det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. Bruk tørre kvister, døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Bålbrenning i Nesset

Mer informasjon om hvordan du sender inn melding om bruk av ild utendørs.

Bålbrenning og friluftsliv

Du kan lese mer om bålbrenning på tur på nettsidene til Miljødirektoratet