Allemannsretten

I Norge har vi med friluftsloven, og enkel tilgang på natur, unike muligheter for å drive et variert friluftsliv.

Allemannsretten

Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Allemannsretten gir alle sammen rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir og mulighet for å plukke bær, sopp og blomster og fiske fritt etter saltvannsfisk.

 

Vil du vite mer om allemannsretten

Du kan lese mer om allemannsretten på nettsidene til Miljødirektoratet 

 

Har du spørsmål knyttet til allemannsretten

På nettsidene til Miljødirektoratet finner du mye informasjon om allemannsretten, men dersom du har spørsmål knyttet til  spesielle forhold kan du kontakte Nesset kommune.