Spillemidler - tippemidler

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gjennom ordningen med spillemidler kan anleggseiere søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. 

Målgrupper

Det skal foretas behovsvurderinger og det er viktig å framheve at barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne er av de viktigste målgruppene for bruken av spillemidler.

Kommunen prioriterer og sender inn søknader

Alle søknader om spillemidler skal behandles av kommunen. 

Alle anlegg skal ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen. 

Søkere må ta kontakt med kommunen i god tid for å avtale frister og søknadsprosess. 

Siste frist for innsending av søknader og planer for kommende år er 1. november.

Informasjon, regler og retningslinjer

Kulturdepartementet har god informasjon om søknadsprosessen og krav til søker og søknad på sine hjemmesider www.anleggsregistert.no