Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av gode tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord.

Bakgrunn

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for opprettelse av miljøfondet er erstatning fra Stortinget for manglende vannslipp i Mardalsfossen. Fondskapitalen er kr. 6 000 000. Det er vedtatt egne vedtekter for Miljøfondet.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle lag og foreninger søke om tilskudd fra Miljøfondet.

 

Krav til søker

Det settes som krav til søker at aktiviteten, tilretteleggingstiltaket eller annet som det søkes tilskudd til skjer i Eresfjord eller i Eikesdal. 

Søknadsfrist

1. mai er frist for å søke om tilskudd fra Miljøfondet.

Slik søker du

Benytt gjerne elektronisk søknadsskjema. I søknadskjemaet må tiltaket beskrives og gi en kort informasjon om kostnader og finansiering.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Ved beregning av kostnadsoverslag i en søknad legges følgende satser til grunn;
- kr  200 pr. time i dugnadsarbeid
- kr  400 pr. time ved bruk av traktor/gravemaskin

Ta kontakt med servicekontoret dersom du ikke har anledning til å benytte elektronisk søknadsskjema. 

Hva skjer videre?

Fondstyret har ett tildelingsmøte hvert år, det er som regel før 15. juni. Etter dette møtet vil du få et skriftlig svar på søknaden din.

Før tilskudd fra Miljøfondet utbetales må utgifter og eventuelt dugnadsinnsats dokumenteres.

Skjema for dokumentasjon av dugnadsinnsats finner du her  (PDF, 43 kB)

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Nesset kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å skrive klagen.

 

Medlemmer av Miljøfondet:

Det er kommunestyret i Nesset som oppnevner fondstyret.

For perioden 2015 - 2019 består styret av:

Medlemmer fra Eikesdal: Bjørg Anne Vike (leder) og  Rune H. Finset

Medlemmer fra Eresfjord: Toril Melheim Strand  (nestleder) og Bjørn Cameron Alexander

Andre: Ordfører Rolf Jonas Hurlen.

Varamedlemer fra Eikesdal: Siw Maridal Bugge og Jon Sæter

Varamedlemmer fra Eresfjord: Kari Petrine F. Øverås og Tore Rød

Andre varamedlemmer: varaordfører Edmund Morewood