Løypekjøring

I følge retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune kan det søkjast om tilskot til oppkøyring av tur- og langrennsløyper i kommunen. 

Kven kan søkje?

Ordninga med løypekjøyringsmidlar er regulert av retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune.

Idrettslag i Nesset kommune kan søkje.

Laget må ha ei demokratisk oppbygging og lovleg valgt styre.

Søknadsfrist og rapport frå idrettslaga

Løypekøyringsmidlane blilr fordelte etter rapport frå idrettslaga.

Frist for innsending av rapport er 1. oktober.

Retningslinjer for kulturmidlar og løypekjøringsmidlar i Nesset. (PDF, 75 kB)