Svømmehall

 

12,5 meter innendørs basseng. Temperatur ca 28-29 garder.
Garderober med dusj. Badstu.

Hvor er det?

Nesset folkebad ligger i ungdomsskolebygget til Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Holtavegen 31 i Eidsvåg. I tilknytning til Nessethallen.

Tilbud til småbarn

Hver torsdag fra kl 17.00 - kl 18.00 er reservert førskolebarn og barn som trenger litt tilvenning til bassenget i følge med voksne.

Åpningstider ved folkebadet 15.10.2019 - 02.04.2020:

Åpningsdager

Åpningstid

Merknad

Åpent for

 

Tirsdag 17.00 - 21.00   Familie  
Onsdag 17.00 - 19.30   Damer  
  19.30 - 21.00 Over 16 år Damer  
Torsdag 17.00 - 18.00 Tilvenning for små barn Barn i følge med voksne  
  18.00 - 20.00   Herrer  
  20.00 - 21.00 Over 16 år Herrer  

 

Hva koster det?

Priser pr. time for enkletbillett:
Enkeltbillett barn opp til 16 år  kr  20,-           
Enkeltbillett voksne              kr. 50,- 
Priser for årskort:
Årskort barn opp til 16 år      kr 200,-         
Årskort voksne / honnør kr 600,- / kr 400,-

Årskort er gyldig for en sesong fra åpning etter høstferien til påske året etter.