Nesset prestegard

Bjørnstjerne Bjørnson kom til Nesset Prestegard som 5 -åring i 1838. Han gjekk på skule i Molde frå 1844 til 1849. Familien flytta til Søgne i 1853. Nesset prestegard er avdeling av Romsdalsmuseet.

Besøk Nesset prestegard

Nesset prestegard er tilgjengeleg for grupper heile året. Ta kontakt for avtale:

Kontaktperson: Bjørn Ølander tlf. 414 18 816, eller e-post: bjorn@romsdalsmuseet.no 
eventuelt: Romsdalsmuseet, adresse: Per Amdams veg 4, 6413 Molde, tlf. 71 20 24 60,
e-post: post@romsdalsmuseet.no

Prestegarden er open for publikum i sommarsesongen med guide fra midten av juni til midten av august.

Fjøsen kan brukast til arrangement, møter og selskap.

Prisar og kontaktopplysningar finn du på ved å gå inn på denne lenka: Arrangement Nesset prestegard

Nesset prestegard

"En af de skjønneste gaarde i landet, som den ligger der, bredbarmet mellom to mødende fjorde med grønt gjæld over sig, fossefald og gaarde på den modsatte strand, bølgende marke og liv inne i dalbunnen, og udover fjorden fjælde med næs i næs skydende ut i sjøen og en stor gaard ude på hvert." 
Slik beskriv Bjørnstjerne Bjørnson barndomsheimen sin Nesset prestegard i forteljinga Blakken. Namnet på garden; Nesset, stammar truleg frå vikingtida, og kanskje enno lenger tilbake, og har gjeve namn til heile kommunen. 

Romsdalsmuseet kjøper Nesset prestegard, tunet med dyrkamarka frå 1. juli 2019. Du finn meir informasjon om prestegarden på heimesidene til Romsdalsmuseet. Bruk lenkene under. 

Romsdalsmuseet

Aulestad

Bibliografiskjema over Bjørnson sitt liv og diktning (PDF, 75 kB)

Årleg litteraturfestival som har fått namnet sitt etter Bjørnstjerne Bjørnson.