Månedens kulturminne

Visthus i Vistdal. Fra lakselodge til leirsted. En av flere villaer bygd av og for laksefiskere i Nesset.

 

August er den finaste tida for fjellturar.
Kva med ein tur for sjå kulturminner i høgfjellet?

 

 

 

 

Kvernhuset på Nesset prestegard.

 

Prestneset natur- og kultursti.