Lokaler til lån og leie

Fjøsen kan brukes til ulike formål av kulturell, faglig og sosial art. Bruker kan disponere hele eller deler av fjøsen etter avtale.

 

Nessethallen er ein fleirbrukshall som er plassert inntil gym-fløya ved Eidsvåg barne- og ungdomskole.