Digitale bilder

Meir enn 8000 bilde frå Nesset er tilgjengeleg på nett. Omlag 5500 av desse kjem frå Nesset kommune sitt fotoarkiv.

Kvar finn du bilda?

Romsdalsmuseet har digitalisert alle gamle bilde frå fotoarkivet til Nesset kommune og lagt desse ut på digitalt museum.

Kvar skal du henvende deg?

Alle bilda er lagt ut i lav oppløysing med vannmerke. For å få ut bilde med god oppløysing for utskrift, må du ta kontakt med Romsdalsmuseet, på tlf. 71 20 24 60,  eller til kommunen, på tlf. 71 23 11 00.

Opphavsrett

Skal du bruke eit bilde må opphavsretten ivaretas. Du får informasjon om dette ved å henvende deg til Romsdalsmuseet.