Betalingsinformasjon

Kommunale eiendomsgebyr faktureres sammen med eiendomsskatt.

Kommunale eiendomsgebyr betales og innkreves på samme måte som eiendomsskatt.