Kommunal inkasso

Hvis du ikke betaler en faktura fra Nesset kommune kan den gå til tvangsinndriving gjennom namsmannen. Kostnader påløper.

Kommunens økonomiavdeling krever inn alle kommunale krav:
Barnehage og skolefritidsordning, husleie kommunale bygg, salg fra aktitivitetstjenesten, egenandel heimetjenester, opphold sjukeheim, egenandel fysioterapi, byggesaksgebyr, oppmålingsgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tvangsmulkter gitt av kommunen, erstatning for ikke innleverte bøker til biblioteket, andre fakturakrav fra kommunen.

Årsgebyr for kommunale eiendomsgebyr, og eiendomsskatt, har egen prosedyre for innkreving.

Purringer

Hvis du ikke betaler en faktura ved forfall påløper både forsinkelsesrenter og purregebyr. Dette går automatisk og det gis ingen betalingsutsettelse.

  1. Inkassovarsel (1. purring) sendes ca. 14. dager etter forfall.
  2. Betalingsoppfordring (2. purring) sendes etter inkassovarslets forfall.

Hvis du ikke betaler - tvangsinndriving

Dersom du ikke betaler frivillig vil vi starte rettslig inndriving, som påfører deg ytterligere kostnader. Den rettslige inkassoen starter ca. 2 måneder etter opprinnelig forfall. Kravet vil bli sendt over til namsmannen eller forliksrådet for å få tvangsgrunnlag for utlegg. 

Utlegg kan tas i:

  • lønn og/eller trygd
  • pant i bil
  • pant i eiendom

Klage

Hvis du mener at kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, og du likevel ikke betaler, vil kravet gå videre til rettslig inndriving.

Vil du se hvor mye ubetalte krav du har?

Logg på for å se alle dine fakturaer i Nesset kommune.